ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 17.06.2016

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда   Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 17.06.2016 /2

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда   Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 21.06.2016

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда   Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 28.06.2016 г.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2783/24.06.2016 г. от Михаил Атанасов Гаргаджиев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна…

ОБЯВА 07.07.2016г.

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда   Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,…