Набиране на преброители и контрольори

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021   От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния…

ОБЯВА

ОБЯВА ДПЛФУ   с.Ясна поляна, община Приморско, търси да назначи работници и служители в трудоспособна възраст на следните позиции: перач – 1, работник кухня – 1, санитар – 1 , шофьор…

ОБЯВА

ОБЩИНА ПРИМОРСКО   На основание чл. 91 от КТ , във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета обявява   КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР – ДГ „РУСАЛКА”  гр.ПРИМОРСКО…

Изменение на КККР за отстраняване на ЯФГ за поземлени имоти в с. Ясна Поляна и Ново Паничарево

О Б Я В Л Е Н И Е   ОБЩИНА ПРИМОРСКО, съгласно чл.71, ал.1 от Наредба №РД-02-20-5/15.12.2016г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, съобщава…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,  за…

ОБЯВЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

           ДПЛФУ – с. ЯСНА ПОЛЯНА                   Община Приморско                 ОБЯВЯВА             Свободно работно място за длъжността  ДОМАКИН ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА          1.Образование: средно          2. Работа с…