ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,  за…

ОБЯВЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО

           ДПЛФУ – с. ЯСНА ПОЛЯНА                   Община Приморско                 ОБЯВЯВА             Свободно работно място за длъжността  ДОМАКИН ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА          1.Образование: средно          2. Работа с…

ОБЯВА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ

Община Приморско обявява конкурс за набиране на доброволци за сформиране на доброволно формирование при предотвратяване или овладяване на бедствия,пожари и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях на територията…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.     Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица,…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че…