КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ЗДРАВЕН МЕДИАТОР     І. Изисквания към кандидатите: – Завършено средно образование; – Принадлежност към местна уязвима етническа общност; – Познаване на здравните  и социални проблеми на…

           ОБЯВА  ОБЩИНА ПРИМОРСКО Търси да назначи  БАГЕРИСТ   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА Образование: средно Професионален опит: над една година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов…

ОБЯВА

  ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда     Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и…

ОБЯВА

О Б Я В А   На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.3/2006г., доп. – ДВ, бр.…