Открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, землище с . Ясна Поляна

             ОБЯВА   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.61,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост,…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

ОБЯВА   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.61,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Кмета…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда     Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда     Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда     Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда    Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че…