Обява

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ Т4

Община  Приморско, Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №98/16.02.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПРЗ/ и РУП в обхвата на…

Обява

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ Т1

Община Приморско, Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №97/16.02.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура  за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПРЗ/ за УПИ V /ПИ №10731.501.466/…

Обява

ОБЯВЛЕНИЕ за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000

О Б Я В Л Е Н И Е за изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежата Натура 2000, определена за опазване на природните местообитания и…

Обява

ОБЯВА за конкурс за длъжността – Старши експерт “Стопански дейности ”

ОБЩИНА ПРИМОРСКО        ОБЯВЯВА Конкурс за длъжността: СТАРШИ ЕКСПЕРТ “СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА образование –висше , професионален бакалавър ; професионален опит – с предимство; умения за работа в…

Обява

ОБЯВА за конкурс за длъжността – Главен специалист ГРАО

ОБЩИНА ПРИМОРСКО        ОБЯВЯВА Конкурс за длъжността: ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ГРАО 1. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА – образование –висше , професионален бакалавър ; – професионален опит –  с предимство;   –…

Обява

Обявление

На основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ Община    Приморско, Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №659/07.08.2023г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение…