На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я В А     до заинтересованите лица и общественост     На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ…

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда  Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че…

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

О Б Я В А     до заинтересованите лица и общественост     На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ…

Община Приморско обявява свободно работно място за длъжността „Инспектор, обществен ред и сигурност“

Община Приморско обявява свободно работно място за длъжността „Инспектор, обществен ред и сигурност“.   Работата на инспектора ще включва извършване на ежедневни обходи по предварително изготвен маршрут и проверки за…

Открита процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти, землище с . Ясна Поляна

             ОБЯВА   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.61,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост,…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти

ОБЯВА   На основание чл.14, ал.1, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.61,ал.1,т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Кмета…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда     Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически…