ОБЯВА 22.08.2016

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че…

ОБЯВА 15.08.2016

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в…

ОБЯВЛЕНИЕ Изх.№ 211/08.08.2016г.

ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ гр Приморско-Царево Изх.№ 211/08.08.2016г. ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ЗЕМЛИЩАТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО Общинска служба по земеделие – град Приморско обявява, че са…

О Б Я В А ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА

ОП  “ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” гр.Приморско, ул.”Съединение” № 5 О   Б    Я   В    А ЗА СВОБОДНИ  РАБОТНИ  МЕСТА       1.ДЛЪЖНОСТ:                                  ШОФЬОРИ  НА СМЕТОСЪБИРАЩИ                                                              АВТОМОБИЛИ 2.ИЗИСКВАНО  ОБРАЗОВАНИЕ:    СРЕДНО 3.ИЗИСКВАНИЯ…

Обява 08.08.2016

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в…

ОБЯВА 08.08.2016

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в…