ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4426/25.10.2016 г. от Славка Георгиева Хаджипанайотова, Тодор Стоянов Бадалов, Димитър Георгиев Стоянов, Райна Иванова…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4397/24.10.2016 г. от Наско Николов Панов за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП/ПРЗ/…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-С-159/17.10.2016 г. от ”Спортни Имоти Приморско”АД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Парк…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4124/04.10.2016г. от Пламен Симеонов Донев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Преустройство на…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-С-153/29.09.2016г. от „Сити – Д” ЕООД за наличие на инвестиционно предложение за „Изменение на…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Н-40/27.09.2016 г. от ЕТ”Найк – ЕС- Георги Димитров” за наличие инвестиционно предложение за изграждане…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Б-131/16.09.2016г. от „Бартер” ЕООД за наличие на инвестиционно предложение за изграждане на „Строителен хипермаркет”…