Нова чудотворна пристига в Приморско

Нова чудотворна пристига в Приморско По покана на Сливенската митрополия в България ще бъде донесена за поклонение чудотворната икона на „Св. Богородица” Касперовская от гр. Ананиев , Република Украйна. Един…

Съобщение във връзка с увеличената популация на бездомни кучета

Във връзка с увеличената популация на бездомни кучета по улиците на Приморско, общината предприе незабавни действия за овладяването на този проблем. Сключен е договор с лицензирана ветеринарна клиника, която от…

На вниманието на на г-н Момчил Миланов, г-жа Рената Надери и г-жа Златка Анастасова

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на г-н Момчил Миланов, г-жа Рената Надери и г-жа Златка Анастасова, че със съобщение с изх.№…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

О Б Я В А:   На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.     Община Приморско уведомява…

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ И Г-Н ДАНАИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на г-н Йордан Мирчев Митев и Данаил Тодоров Иванов, че със съобщение с изх.№94-00-3612/18.09.2019г. е съобщено,…

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Уважаеми граждани, съобщаваме Ви, че всеки четвъртък община Приморско ще извършва извозване на строителни отпадъци, след заплащане на съответната такса в касата на общинска администрация. Отпадъците предназначени за извозване, следва…