ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ Главна дирекция „Гранична полиция“ се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона: При евентуално забелязване на…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми граждани, Съгласно чл.13 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско, СЕ ЗАБРАНЯВА изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и…

Съобщение Агенция по заетостта

За вас работодатели Агенция по заетостта Дирекция „Бюро по труда“-гр.Созопол   Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение…

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЕДНОКРАТНИ ПОМОЩИ ЗА УЧЕНИЦИ – ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.:   1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните…