На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда 28.06.2016 г.

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-2783/24.06.2016 г. от Михаил Атанасов Гаргаджиев за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна…

ОБЯВА 07.07.2016г.

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда   Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,…

ОБЯВА 13.07.2016г.

ОБЯВА На основание чл.4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда   Община Приморско уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че…

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ”

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“ УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ Главна дирекция „Гранична полиция“ се обръща към всички, които искат да съдействат в рамките на закона: При евентуално забелязване на…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!

Уважаеми граждани, Съгласно чл.13 от Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Приморско, СЕ ЗАБРАНЯВА изхвърлянето на строителни, леснозапалими, експлозивни, опасни, токсични, болнични, течни, агресивни, боядисващи и…