ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-3886/13.09.2016г. от Мирослав Георгиев Титянов, Стамен Георгиев Стаменов и Бойка Георгиева Стаменова за наличие…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-3876/12.09.2016г. от Кирил Маринов Тодоров за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Жилищна сграда”…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-M-123/31.08.2016г. от “Мобилтел” ЕАД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Преустройство на съществуваща…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-M-124/31.08.2016г. от “Мобилтел” ЕАД за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Преустройство на съществуваща…

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№36-00-603/26.08.2016 г. от Агенция “Пътна инфраструктура” за наличие инвестиционно предложение за изграждане на „Път…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, На основание чл.15 от Закона за общинския дълг,  Общинска администрация Приморско  кани местната общност и всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в ПУБЛИЧНО  ОБСЪЖДАНЕ…