ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4635/11.11.2016 г. от Йосиф Илиев Костов за наличие инвестиционно предложение „Реконструкция, модернизация и технологично…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4656/14.11.2016 г. от Мартин Светославов Маринов и Генчо Николов Горов за наличие инвестиционно предложение…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№68-Т-97/11.11.2016 г. от „ТВГ Инвест”ООД за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на проект за…

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица, че в Общинска администрация е постъпило уведомление вх.№94-00-4427/25.10.2016 г. от Румен Божилов Йоцов за наличие инвестиционно предложение за изготвяне на ПУП/ПРЗ/…