СЪОБЩЕНИЕ

Община Приморско, уведомява своите граждани,  че на  21.02.2020г. /петък/  от 10.30 до 12.00 часа в стая №205 в сградата на общинска администрация Приморско, ще се проведе открита приемна за граждани…

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

  Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е разработена в отговор на установените потребности за обгрижване на хора, които не попадат в обхвата на съществуващите към момента мерки…

Предоставяне на рекламни материали за изложение „Интурмаркет“

Предоставяне на рекламни материали за изложение „Интурмаркет“ Община Приморско, ще вземе участие на една от най-големите  туристически борси в Русия „Интурмаркет“ , което ще се проведе 12-14 март в Москва.…

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VI, КВ. 20, С. НОВО ПАНИЧАРЕВО С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС С. НОВО ПАНИЧАРЕВО, УЛ. „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

  О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О 8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg…

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИ НА УПИ VII, КВ. 54, С. НОВО ПАНИЧАРЕВО С АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС С. НОВО ПАНИЧАРЕВО, УЛ. „ЛАЗАР МАДЖАРОВ №16”

  О Б Щ И Н А    П Р И М О Р С К О 8180 гр. Приморско, ул.”Трети март” №56, тел. 0550/33000,  факс 0550 /3 23 73, obschtina_primorsko@mail.bg…