ИНФОРМАЦИЯ ЗА АФРИКАНСКАТА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ (АЧС)

Африканската чума по свинете (АЧС) е вирусно силно опасно и заразно заболяване, с висока заболеваемост и смъртност по свинете (диви и домашни). Вирусът на АЧС е силно устойчив в околната…

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ     В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане…

СЪОБЩЕНИЕ   На 06.07.2019 г. и на 13.07.2019 г. ще бъдат извършени обработки срещу комари около водните биотопни зони чрез опушване с топъл аерозол в гр. Китен и гр.Приморско. Времева…

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ЧАСТНИ ИМОТИ

Уважаеми граждани, във връзка с борбата срещу вредители по растенията, община Приморско започна дезинсекция, третирайки заразените и застрашени растения  намиращи се на общински терени. С цел намаляване на популацията и…

Община Приморско предупреждава да не се берат цветовете на липите до края на седмицата

От 18.06.2019 г. започва извършване на дезинсекционни  обработки срещу болести и неприятели по зелената растителност в гр. Приморско и гр. Китен. Община Приморско предупреждава, да не се берат цветовете на…

СЪОБЩЕНИЕ   От 18.06.2019 г. в 6:30 часа започва извършване на дезинсекционни  обработки срещу болести и неприятели по зелената растителност в гр. Приморско и гр. Китен, Община Приморско.    …

На вниманието на г-н Панайот Павлов Генков

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.3 от АПК, съобщава на г-н Панайот Павлов Генков с адрес: гр. Приморско, ул.Зунарита №10, че със съобщение с изх.№63-00-685/09.05.2019г. е съобщено, че изработено изменение…