ПРЕБРОЯВАНЕ 2021г.

  Уважаеми дами и господа, Общинската преброителна комисия за община Приморско , област Бургас приключи процедурата по набиране и подбор на кандидатите за преброители и контрольори за Преброяването на населението…

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ В периода от 03,08,2021г. до 06,08,2021г. в гр. Приморско, гр. Китен и местност „Беглик таш“ ще бъдат извършени имагоцидни обработки срещу комари със студен/топъл аерозол. Времева продължителност: от 04:00…

Възнаграждения за изборите на СИК

Община Приморско  съобщава, че изплащането на възнагражденията за изборите на СИК ще се извършва от общинска администрация по начина посочен в  декларацията. Изплащането на средствата в брой, ще започне на…

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

съобщение   ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ     В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за…