НА ВНИМАНИЕТО НА ХОТЕЛИЕРИТЕ

На вниманието на хотелиерите на територията на Община Приморско   Уважаеми хотелиери,   С обнародването на наредбата за Националния туристически регистър става задължително подаването на информация за актуален електронен адрес…

На вниманието на г-жа Ирина Георгиева Янакиева, г-жа Димка Стоянова Низамова и г-жа Дарина Петкова Никифорова

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на Ирина Георгиева Янакиева, Димка Стоянова Низамова и Дарина Петкова Никифорова, че с Уведомление с изх.№94-00-3825/04.10.2019г.  до…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ до всички граждани и фирми, собственици на движими и недвижими имоти на територията на Общината

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!  Община Приморско , Дирекция „Местни данъци и такси”   НАПОМНЯ на всички граждани и фирми, собственици на движими и недвижими имоти на територията  на Общината, че 31 октомври…