Съобщение към хотелиерите по отношение ЕСТИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !   УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ , Всички които имат регистрация в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ към Министерството на туризма и изпитват затруднение за въвеждане на данни за…

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ   Дирекция “Социално подпомагане” – Созопол   уведомява гражданите, че   приема   заявления-декларации за  целева помощ за отопление   по реда на  Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2020/2021 г.…

Покана за пресконференция

Уважаеми дами и господа, Днес 19.06.2020г. ще се състои втората междинна пресконференция по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско- Китен“, съфинансиран по Оперативна програма „Околна среда…

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЛИЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ Съгласно регламента на § 43 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, до 31.10.2020 г. безработните лица в трудоспособна възраст,…