Профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения

До община Приморско е изпратено  уведомление касаещо потребителите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД. Уважаеми клиенти, С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява…

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ     Община Приморско въведе нова електронна услуга за онлайн плащане на местни данъци и такса битови отпадъци. През…

По искане на общински съветник приложено публикуваме списък на длъжници с неуредени публични задължения над 5000 лв. към Община Приморско

ОБНОВЕН СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5000 ЛВ. КЪМ ОБЩИНА ПРИМОРСКО   АВЕСТА ТРЕЙД 7,133.32 „ЕКО ПАЛАС“ 9,838.27 ПРОМПРОЕКТ 23,795.29 „ДРИЙМ ПАРК 13“ ООД 5,731.24 СЪНДЕЙ ТРАВЪЛ…

Уведомление относно наемни плащания за земеделски земи

На вниманието собствениците на земеделска земя в община Приморско, които очакват наемни плащания за стопанската 2019/2020 г. от фирма „АГРОТЕРРА“ЕООД. Уведомяваме Ви, че плащанията ще се извършат на 31.08.2020г. /понеделник/…

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО съобщава, че е издадена Заповед № 617 / 19.08.2020г. за разрешаване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ, за обект: „Брегоукрепване в…

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на земеделието, храните и горите Областна дирекция “Земеделие”- Бургас     ЗАПОВЕД № РД -04-149/28.07.20201. гр.Бургас;     На основание чл.37 *’в“, ал.1 от Закона за собствеността…

От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя   Земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и…