Съобщение във връзка с увеличената популация на бездомни кучета

Във връзка с увеличената популация на бездомни кучета по улиците на Приморско, общината предприе незабавни действия за овладяването на този проблем. Сключен е договор с лицензирана ветеринарна клиника, която от…

На вниманието на на г-н Момчил Миланов, г-жа Рената Надери и г-жа Златка Анастасова

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на г-н Момчил Миланов, г-жа Рената Надери и г-жа Златка Анастасова, че със съобщение с изх.№…

НА ВНИМАНИЕТО НА Г-Н ЙОРДАН МИРЧЕВ МИТЕВ И Г-Н ДАНАИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, съобщава на г-н Йордан Мирчев Митев и Данаил Тодоров Иванов, че със съобщение с изх.№94-00-3612/18.09.2019г. е съобщено,…

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Уважаеми граждани, съобщаваме Ви, че всеки четвъртък община Приморско ще извършва извозване на строителни отпадъци, след заплащане на съответната такса в касата на общинска администрация. Отпадъците предназначени за извозване, следва…

Обнародвано обявление на Община Приморско относно одобряване на ПУП-ПП

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 78 от 04.10.2019г. е обнародвано обявление на Община Приморско относно одобряване на ПУП-ПП за трасе на…