Открит търг със Заповед №153/ 12.03.2020г. се отменя за 15.04.2020г. от 10часа.

СЪОБЩЕНИЕ                     ОБЩИНА Приморско съобщава на заинтересованите лица, че  във  връзка с   обявената извънредна ситуация и усложнената обстановка, заседанието на комисията за провеждане на търг,  открит…

Пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община гр. Приморско

                  Пасища и мери от Общински поземлен фонд на Община    гр.Приморско                                 определени за  индивидуално ползване по чл.37и от ЗСПЗЗ                  …

СЪОБЩЕНИЕ ДО СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ

СЪОБЩЕНИЕ               ОБЩИНА   ПРИМОРСКО  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА СЛЕДНОТО:     НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15, АЛ.6 ОТ ЗМДТ, СЪЩИТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА ПРЕДОСТАВЯТ…

СЪОБЩЕНИЕ ДО СОБСТВЕНИЦИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА СТРОЕЖИ

СЪОБЩЕНИЕ             ОБЩИНА   ПРИМОРСКО  УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ  НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ВЪЗЛОЖИТЕЛИ НА СТРОЕЖИ ЗА СЛЕДНОТО:   ДО 29  ФЕВРУАРИ 2020г., НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.14, АЛ.2 ОТ ЗМДТ /§ 28…