Обява

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ Т4

Община  Приморско, Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №98/16.02.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПРЗ/ и РУП в обхвата на…

Обява

ОБЯВЛЕНИЕ на основание чл.135 , ал.7 от ЗУТ Т1

Община Приморско, Дирекция “УТАС”  съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №97/16.02.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура  за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПРЗ/ за УПИ V /ПИ №10731.501.466/…