Девето редовно заседание на Общински съвет Приморско на 27.06.2024г. /четвъртък/ от 09:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРИМОРСКО ПОКАНА     До Гражданите На община Приморско   На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.! 1, ал.1, буква „А” и ал.З от Правилника за…

листни въшки

Дезинсекционни обработки срещу вредители (листни въшки)

СЪОБЩЕНИЕ   На 25.06.2024 г. и 26.06.2024 г. в периода от 00:00 часа до 06:00 часа местно време ще се извършват дезинсекционни обработки срещу вредители (листни въшки) по декоративната дървесна…

съобщение

Съобщение на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, Дирекция „УТАС“                Съобщава на г-н Григорий Дмитриевич Дикушин, г-жа Светлана Михайловна Дикушина, г-н Олег Юрьевич Питерских, г-н Тодор Асенов Златанов, г-жа…

съобщение

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.61, ал.1 във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК

ОБЩИНА ПРИМОРСКО          Съобщава на г-жа Станислава Бодурова-Кортезова, г-жа Боряна Бодурова, г-жа Марийка Бойчева, „ПИТ ИНВЕСТ“ ООД, г-жа Людмила Максименко, г-н Митко Чолаков, г-жа Соня Каракостова, г-жа…

Кърлеж

Съобщение относно провеждане на дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни , дезинфекционни и дезинсекционни дейности  …

Комар

Авиационни въздушни обработки срещу ларви на комари на водни биотопни зони в Община Приморско

СЪОБЩЕНИЕ   В периода от 10.06.2024г. до 12.06.2024г. ще бъдат извършени въздушни обработки срещу ларви на комари на водните крайбрежни биотопни зони по обходния район на блато „Стомополу”, „Дяволско“ блато…

комар

Съобщение за имагоцидни обработки

СЪОБЩЕНИЕ  Дезинсекционни обработки срещу комари на територията на Община Приморско   Уважаеми граждани в периода от 10.06.2024г. до 11.06.2024г. в гр. Приморско и гр. Китен ще бъдат извършени имагоцидни обработки…