ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА  ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  ОТ  ОБЩИНА ПРИМОРСКО      УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския…

Пункта за предоставяне на „временна закрила“ с ново работно време по случай предстоящия празник

Във връзка с предстоящия празник на 30 април, 1 и 2 май, пунктa за предоставяне на „временна закрила“ на граждани от Украйна, находящ се в сградата на РУ Приморско, гр.…

Проект за изграждане на частично благоустроство и паркоустройство с.о. Узунджа

О Б Я В А   до заинтересованите лица и общественост     На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ДВ бр.25/2003г.,…

ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

съобщение   ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ     В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за…

Изтича срокът за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци с отстъпка

Изтича срокът за плащане на местни данъци и такса битови отпадъци с отстъпка   На 03.05.2022 г. изтича срокът за заплащане на задълженията в пълен размер за данък върху недвижимите имоти, такса…