Единадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.10.2020г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРИМОРСКО ПОКАНА     До Гражданите На Община Приморско На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.З от Правилника за организацията и дейността на…

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!! Дирекция „Местни данъци и такси”

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!   Община Приморско , Дирекция „Местни данъци и такси” НАПОМНЯ на всички граждани и фирми, собственици на движими и недвижими имоти на територията  на Общината, че 31 октомври…

ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОНЛАЙН ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ     Община Приморско въведе нова електронна услуга за онлайн плащане на местни данъци и такса битови отпадъци. През…

По искане на общински съветник приложено публикуваме списък на длъжници с неуредени публични задължения над 5000 лв. към Община Приморско

ОБНОВЕН СПИСЪК НА ДЛЪЖНИЦИ С НЕУРЕДЕНИ ПУБЛИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НАД 5000 ЛВ. КЪМ ОБЩИНА ПРИМОРСКО КЪМ ДАТА 14.01.2021 СПРАВКА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ВИД И РАЗМЕР ДЗЛ Общо: МАГАБИТ-ЕООД 7 213,35 ИНСТИТУТ ПО…