П О К А Н А – Четиридесет и девето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 29.05.2019г./ сряда / от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет – Приморско

ОБЩИНСКИ CЪBET- ПPИMOPCKO ПОКАНА     До Гражданите на Община Приморско Ha основание чл.23,aл.4, т. 1 от 3MCMA и чл.11, aл.l, буква ,,А” и aл.3 от Правилника 3а организацгата и…