П О К А Н А – Четиридесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 11.10.2018г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРИМОРСКО ПОКАНА До Гражданите на Община Приморско На основание чл.23,ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 11, ал.1, буква „А” и ал.З от Правилника за организацията и дейността на…

П О К А Н А – Тридесет и девето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.08.2018г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПРИМОРСКО   П О К А Н А   До Гражданите На Община Приморско   На основание  чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква…

П О К А Н А – Тридесет и осмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРИМОРСКО ПОКАНА До Гражданите на Община Приморско На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква ,Д” и ал.З от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-…

П О К А Н А – Тридесет и седмо редовно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско   На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на…

П О К А Н А – Тридесет и шесто редовно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско       На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-…

П О К А Н А – Тридесет и пето редовно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско    На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на…

П О К А Н А – Тридесет и четвърто извънредно заседание на Общински съвет- Приморско

До Гражданите на Община Приморско    На основание  чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Приморско на…