Единадесето редовно заседание на Общински съвет- Приморско на 30.10.2020г./петък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПРИМОРСКО ПОКАНА     До Гражданите На Община Приморско На основание чл.23,ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.11, ал.1, буква „А” и ал.З от Правилника за организацията и дейността на…