Заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев относно извънредна епидемична обстановка

Не се разрешават посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове, както и в закрити площи на ресторанти, заведения, кафе-сладкарници, молове. Преустановяват се учебните занятия в училища, университети и…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТУРИЗМА СЪГЛАСУВАНО С МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПУБЛИКУВА УКАЗАНИЯ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯТА НА ОПАСНОСТ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19 В БЪЛГАРИЯ

Министерството на туризма публикува на интернет страницата си проект за подробни указания за функциониране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения след отмяна на извънредното положение в…

ДО: ДЖУЛИЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ Уведомяваме Ви, че за обект: „Алуминиев павилион”, разположен в УПИ V, кв.11 по плана на гр. Приморско

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДО: ДЖУЛИЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ       Уведомяваме Ви, че за обект: „Алуминиев павилион”, разположен в УПИ V,…

ДО: СЛАВКА ТОДОРОВА БАДАЛОВА – Уведомяваме Ви, че за обекти: „Четири броя метални павилиони за промишлени стоки”, разположени в УПИ XXVII, кв.39Б по плана на гр. Приморско

С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ДО: СЛАВКА ТОДОРОВА БАДАЛОВА         Уведомяваме Ви, че за обекти: „Четири броя метални павилиони за промишлени…

На 08.05.2020 г. и/или 09.05.2020 г. (петък и/или събота) ще бъдат извършени въздушни ларвицидни обработки

СЪОБЩЕНИЕ   На 08.05.2020 г. и/или 09.05.2020 г. (петък и/или събота) ще бъдат извършени въздушни ларвицидни обработки с мотоделтапланер срещу комари на водните крайбрежни биотопни зони по обходния район на…

Информация отностно използване на Системата за сигурно електронно връчване

Община Приморско уведомява гражданите и фирмите, с които комуникира, за възможностите за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и препоръча да се регистрират в системата и да я…