С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТ”  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №851/13.09.2016г., Кмета на Община Приморско, е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПЗ за гореописания имот, с…

Комисията за защита от дискриминацията.

Община Приморско, уведомява своите граждани,  че на                                      10.09.2016г. /събота/  от 10.30 – 12.00 часа в стая №205 в сградата на общинска администрация Приморско, ще се проведе открита приемна за граждани…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТ”  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №795/ 30.08.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ XV…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТ”  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №794/ 30.08.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ І-420…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция “УТ”  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №793/ 30.08.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ II…

Съобщение за изготвен проект за ИОУП на Община Приморско

За Изменение на Общ устройствен план на община Приморско (ИОУП на Община Приморско) с всички приложения, изготвени съгласно ЗУТ. Информация за възложителя на плана: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Възложител:…