Съобщение

съобщение

 

Уважаеми дами и господа,

Общинската преброителна комисия за община Приморско, област Бургас съвместно с ТСБ – Югоизток организира еднодневно обучение за всички лица, одобрени за преброители, контрольори и резерви за Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година в община Приморско.

Обучението ще се проведе в залата на читалище „Самообразование“, гр. Приморско на 25.08.2021г с начален час 10.00ч.

Преди обучението на всички участници ще бъдат раздадени обучителни материали, предпазни маски за многократна употреба и дезинфектанти.

За Преброяване`2021 можете да получите допълнителна информация, като посетите сайта https://census2021.bg/.

Само с преминалите обучение лица ще бъде сключен граждански договор.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0