Профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения

До община Приморско е изпратено  уведомление касаещо потребителите на „Електроразпределение Юг“ ЕАД.

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата
час
от до
1 1000095235 ул.-битово фекална канал.пречиств.ст.отп.води ТП 1 С. ВЕСЕЛИЕ, . 0, пречиств.ст/я вр.захр. 4188204 18.09.2020 15:00 17:00
2 1000095235 ЧИТАЛИЩЕ С. ПИСМЕНОВО, . 0, *141 2723427 18.09.2020 15:00 17:00
3 1000095235 НП СПОРТНА ПЛОЩАДКА С. ВЕСЕЛИЕ, УЛ. ПРОСВЕТА 5, ПИ 10731,501,230 НП 4221776 18.09.2020 15:00 17:00
4 1000095235 КМЕТСТВО С. ВЕСЕЛИЕ, . 0, *328 2723439 18.09.2020 15:00 17:00
5 1000095235 БИВШЕ УЧИЛИЩЕ С. ВЕСЕЛИЕ, . 0, * 4024844 18.09.2020 15:00 17:00
6 1000095235 ПОСЕТИТЕЛСКИ КОМПЛЕКС С ТРАДИЦИОННИ ЗАНАЯТИ С. ПИСМЕНОВО, УЛ. ЧЕРНО МОРЕ 34, к/с традиция занаяти 4191358 18.09.2020 15:00 17:00
7 1000095235 вр.захр.фекална канал.и пречиств.ст/я отп.води ТП 1 С. ВЕСЕЛИЕ, . 0, вр.захр. 4171978 18.09.2020 15:00 17:00
8 1000095235 ЧИТАЛИЩЕ С. ВЕСЕЛИЕ, . 0, *425 2723437 18.09.2020 15:00 17:00
9 1000095235 ДЕТСКА ГРАДИНА С. ВЕСЕЛИЕ, . 0, *501 2723446 18.09.2020 15:00 17:00
10 1000095235 ЗДРАВНА СЛУЖБА С. ВЕСЕЛИЕ, . 0, *672 2723440 18.09.2020 15:00 17:00
клиент наименование на обект адрес ИТН дата
час
от до
1 1000094626 МАГАЗИН ХР.СТОКИ БОЖИ ИМЕ С. ПИСМЕНОВО, . 0, *60 2724245 18.09.2020 15:00 17:00
2 1000094626 ПАРАКЛИС С. ПИСМЕНОВО, . 0, *62 2723337 18.09.2020 15:00 17:00
3 1000094626 КМЕТСТВО-ЗДР.СЛУЖБА С. ПИСМЕНОВО, УЛ. ЧЕРНО МОРЕ 29, 2723335 18.09.2020 15:00 17:00

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0