Поставен е симулатор за електронно гласуване

На вниманието на всички гласоподаватели в гр. Приморско   Уведомяваме ви, че пред ТУРИСТИЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР, намиращ се в сградата на общинска администрация гр. Приморско ще бъде поставена машина с…

Проект „Жива вода“ „Еразъм+” завърши

Проект „Жива вода“,2022-1-BG01-KA152-YOU-000054364-реализиран с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+”. Завърши международния младежки обмен, който се проведе в периода 07-13 септември в гр. Приморско. Разработените дейности по проекта предоставиха възможност на…

Започва първи етап на брегоукрепването в град Китен

Започва първи етап на брегоукрепването в град Ките Днес бе направена символична първа копка на един дълго чакан проект: „Брегоукрепване в севрната част на гр. Китен“.Проекта е на стойност 4…