Във връзка със Заповед № РД01-0053/06.01.2021г. на Изпълнителния Директор на Агенция социално подпомагане, Община Приморско разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“ като държавна делегирана дейност

Във връзка със Заповед № РД01-0053/06.01.2021г. на Изпълнителния Директор на Агенция социално подпомагане, Община Приморско разкрива нова социална услуга – „Асистентска подкрепа“ като държавна делегирана дейност. Съгласно чл.93 от Закона за…

Информация от Община Приморско

Информация от Община Приморско Във връзка с постъпили запитвания, свързани с взетите решения на заседание на Министерски съвет от 09.12.2020 г., относно одобряване на допълнителни разходи за реализиране на общински…

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка

Месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка Дирекция „ Социално подпомагане“ – Созопол, уведомява гражданите, че от 27.11.2020…

Заповед на кмета на община Приморско във връзка с противоепидемични мерки

Със своя Заповед, кмета на община Приморско въведе временни противоепидемични мерки на територията на общината. Въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Приморско, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020…

Заповед на кмета на община Приморско във връзка с противоепидемични мерки

    Със своя Заповед, кмета на община Приморско въведе временни противоепидемични мерки на територията на общината. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените…

От 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места

От 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване…

Стартира проект „Младежки обмен“ финансиран по програма Еразъм +

Стартира проект „Младежки обмен“ финансиран по програма Еразъм + от Европейски съюз. Име на проекта: Be active, be Intercultural! Място: България; Организатор на проекта е Международен младежки център. Участниците идват…

Завърши проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на позитивни модели за безрисково поведение”

Завърши проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на позитивни модели за безрисково поведение” През периода 28.8-03.09.2020, община Приморско беше домакин на страхотния младежки обмен „Обичам живота, живея здравословно”,  включващ…