СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК

съобщение

публикувано във вторник 12.03.2024г.
валидно до 26.03.2024г., 17:00 часа

 

До:

1. ТОДОРКА ДИКОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4012-1/11.01.2024г.

2. ДЕНКА ГРОЗДЕВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3989-1/19.12.2023г.

3. КРАСИМИР СТАНКОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4043-1/25.01.2024г.

4. КРИСТОФ ШОМИЕ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4000-1/05.01.2024г.

5. ИВАН ПЕХЛИВАНОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4018-1/15.01.2024г.

6. ГЕРГАНА АРНАУДОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4020-1/15.01.2024г.

7. СТОЯН ПЕТКОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4075-1/16.02.2024г.

8. ВЛАДИСЛАВ СИДОРОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3998-1/04.01.2024г.

9. „СРЕДЕЦ ТРАНС-2007“ ЕООД
за връчване на Акт за установяване на задължения №3997-1/03.01.2024г.

10. НИКОЛАЙ ДРАГОЛОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4092-1/22.02.2024г.

11. БОЖЕНА РЕДА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4004-1/09.01.2024г.

12. БЛАГОЙ АБРАШЕВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4081-1/19.02.2024г.

13. ДОНКА АБРАШЕВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4082-1/19.02.2024г.

14. ДЕЛЯН СТОЯНОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4007-1/09.01.2024г.

15. ЯВОР НЕДЕВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4009-1/10.01.2024г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0