Резерват Ропотамо

Ропотамо е името на резерват, който е разположен на около 50 километра от град Бургас. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти – лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, различни скални феномени, мочурища, блата и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона Рамсарско място Ропотамо.
Областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват през 1940 г. Статута на местността е сменен на народен парк през 1962 г. През следващите години екологичния баланс в рамките на парка е нарушен вследствие неконтролирането на туристическия поток.

Природата е замърсена, поради засиленото строителство. По този начин Ропотамо е превърната в най-застрашената защитена територия в България. За да бъде запазена природата на резервата от понататъчни увреждания през 1992 г. статутът на Ропотамо се променя на резерват със строг режим.

Скалните образувания, които могат да се видят в резерват Ропотамо са придимно крайбрежни – пясъчни дюни, скалисти брегове, стръмни, теросовидни брегове. В рамките на резервата се намира и Змийският остров – неголям скален остров в Черно море. В крайбрежните части на резервата могат да се наблюдават различни етапи от развитието на дюните.

IND_6322 myzei 92 HPIM1188 DSCN3573_resize ropotamo11 IDY_5135

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0