Пясъчни дюни

Северно от Приморско в зоната между лагуната Стамополу и плажната ивица се намира един от най-добре запазените дюнни комплекси по нашето Черноморие. Гребените на най-високите дюни достигат до 19 м. височина и представляват изключителна гледка за посетителите. Това е природната забележителност “Пасъчни дюни-Перла”. Климат Лятото е сухо и топло резултат на охлаждащото влияние на морето средната температура през юли се колебае между 22-23С.

Близостта до относително топлите водни маси прави зимата най-мека за цялата страна. Живият свят на дюните Срещат се голям брой специфични пясъчни (псамофитни) видове растения. По пясъците на дюнните комплекси край Приморско са установени над 80 растителни вида, като 14 от тях са включени в Червената книга на България. Голямо е разнообразието и от безгръбначни животни, редки и застрашени видове земноводни, влечуги и бозайници.

_DYA8070_resize _DYA7125_resize  _DYA1904_resize

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0