ПОКАНА за публично обсъждане на проектобюджета за 2024 година на Община Приморско

съобщение

ПОКАНА

ЗА

Публично обсъждане на проектобюджет за 2024 година на Община Приморско

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси,

Кметът на Община Приморско Иван Гайков,

    КАНИ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БИЗНЕСА И НПО НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА ЗА 2024 г. , което ще се проведе за всички съставни населени места на община Приморско на 24.01.2024 г./сряда/ от 17.30 ч. в залата на Общински съвет – Приморско, сградата на община Приморско, ул. „Трети март“ № 56.      

С цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в срок до 23.01.2024 г. включително, заинтересованите лица, могат да отправят въпроси, предложения, становища и др. по повод изготвения Проектобюджет за 2024 година на община Приморско, като същите се приемат в деловодството на община Приморско, в кметствата по населените места и на официалната електронна поща на община Приморско.

 

Материалите за проектобюджета на Община Приморско за 2024 г. може да намерите тук: https://primorsko.bg/бюджет-2/проектобюджет/проектобюджет-2024-г/

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0