Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Община Приморско , второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0