„Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП „Чистота и озеленяване“ – гр.Приморско”, разделена на две обособени позиции.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0