00872-2017-0002 “Доставка на автомобилни горива и масла за нуждите на Община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината за период от 3 години в две обособени позиции:

Обсобена позиция № 1: Доставка на автомобилни горива за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината;

Обособена позиция № 2: Доставка на автомобилни масла за нуждите на Община Приморско и второстепнните разпоредители с бюджетни кредити към общината;”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0