Обществена поръчка с предмет „Доставка на специализирано транспортно средство – минибус, адаптиран за хора с увреждания – 16+1 „

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0