„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен, ДГ гр.Приморско, ДГ гр.Китен, ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0