Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми, в две обособени позиции:

Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на Община Приморско“

Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”, гр.Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0