Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско и средно напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти на община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0