“Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско и ОП “Чистота и озеленяване” – гр.Приморско”, разделена на четири обособени позиции, а именно:

Обособена позиция 1 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”

Обособена позиция 2 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване”

Обособена позиция 3 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите на Община Приморско”- запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;

Обособена позиция 4 – „Доставка на инструменти, материали и други консумативи за нуждите ОП “Чистота и озеленяване” – запазена на основание чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП;

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0