Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция № 1: Извършване на специализиран превоз на ученици през учебната 2017/2018г по утвърдени маршрутни разписания на територията на Община Приморско ;

– Обособена позиция № 2: Извършване на превози на жители на с.Писменово по автобусна линия гр.Приморско –ММЦ-с.Писменово и обратно ;

– Обособена позиция № 3 : Извършване на специализиран превоз на работници на ОП ’’Чистота и озеленяване’’, гр. Приморско ;

– Обособена позиция № 4: Извършване на специализиран превоз на работници на Община Приморско ;

– Обособена позиция № 5: Извършване на превози на жители на гр. Приморско по автобусна линия гр.Приморско –ДКЦ- Бетонов възел – Приморско и обратно ;

– Обособена позиция № 6: Извършване на случаен превоз на деца и други лица във връзка с участие в културни и спортни мероприятия;

– Обособена позиция № 7: Извършване на случаен превоз на служители на Община Приморско за пътувания, свързани с командировки, екскурзии и други служебни мероприятия;

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0