„Извършване на строително-ремотни дейности на обект: „Детска градина „Русалка” филиал гр. Китен” по проект “Красива България”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0