00872-2018-0004 “Доставка на съдове за събиране на отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“ при Община Приморско“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1: “Доставка на контейнери тип „Бобър“ за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско

Обособена позиция №2: “Доставка на парков метален кош с дървен обков и пепелник за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско

Обособена позиция №3: “Доставка на пластмасови кофи за събиране на битови отпадъци за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско

Обособена позиция №4: “Доставка на кошчета за събиране на битови отпадъци с бетонови основи за нуждите на ОП „Чистота и Озеленяване“, Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0