Захарина Неделчева

Захарина Неделчева

Тип: Общински съвет

Длъжност: Общински съветник 

Партия: ПП ГЕРБ

Стая:103

Имейл:

Телефон:

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0