По-значима форма за временно преодоляване на безработицата в общината е работата по проекти от Националната програма “От социално подпомагане към трудова заетост”. Чрез тях труда на безработните се използва за благоустрояване, общинско строителство, озеленяване, работа в лесничейството и на други места. По програма на Бюрото по труда 2 –ма човека са заминали на работа в чужбина като готвачи.По програмата “личен асистент” е ангажиран един човек.

Социалното подпомогнати в община Приморско през 2003 година са 345 души. От които 42- ма са получавали месечно социално подпомагане, 224 души са получили помощи за твърдо гориво и 79 души помощи за инвалиди.

В общината е изградена самостоятелна социална дейност, независима от тази на държавата.

Приета е Наредба за отпускане на помощи, на жители на община Приморско. По тази Наредба се отпускат помощи, които не се предоставят на основание Закона за семейните помощи за деца, Закона за социалното подпомагане и други нормативни актове. По тази Наредба се отпускат помощи за новородени деца, като за 2012 година са предоставени помощи на 24 семейства. Отпускат се и социални помощи на лица с доказани нужди, които са с постоянен и настоящ адрес на територията на Общината. През 2012 година са подпомогнати 33 семейства. Необходимите средства по тази Наредба са осигурени от бюджета на община Приморско. Социалната политика на община Приморско не се изразява само в отпускането на финансови средства. Местните жители се ползват с преференции по заплащането на таксите, за млечна кухня, детска градина, домашен социален патронаж. Общината се включва активно и в Националните програми – Временна заетост, Домашен помощник, Личен асистент и др.

ПапкаПланиране на социални услуги на общинско и областно ниво

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0