наименование на проекта Укрепване на свлачище на

район Рибарски кей

година                                  2008
източник на финансиране ПУДООС
роля на организацията водеща
стойност на проекта в лева                           2 633 168
наименование на проекта Ликвидиране на последствията

от наводненията по река Дяволска

в района на село Ясна поляна

година                                              2008
източник на финансиране ПУДООС
роля на организацията водеща
стойност на проекта в лева                                       1 063 468
наименование на проекта Ликвидиране на последствията

от наводненията по река Церовска

в района на село Ново Паничарево

година                                              2008
източник на финансиране  ПУДООС
роля на организацията  водеща
стойност на проекта                                       2 000 000
 
 
 
 
 
Реализирани проекти
наименование на проекта Изграждане на канализация на

Северени, Южни територии и СО

“Узинджа” II етап-канална ПС 1А,

канална ПС 2А

с колектори и тласкатели до ПСОВ

“Китен” гр.Приморско

година                                                       2008
източник на финансиране Оперативна програма “Околна среда

2007-2013”

роля на организацията                                                  водеща
стойност на проекта                                              21 151 908
 
наименование на проекта  Повишаване на административния

капацитет на общинските администрации

в Созопол, Приморско и Царево за

прилагане на ПЧП за местно развитие

източник на финансиране  Оперативна програма

“Административен капацитет”

роля на организацията                                                партньор
стойност на проекта в евро                                                  279 083
 
 
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0