31.05.2018г.

                                                     О Б Я В А

На основание чл. 6 ал. 9, т. 2 и ал. 10 от „Наредбата за условия и реда за извършване на оценка на
въздействие върху околната среда“ (Наредба за ОВОС) Обн. ДВ. бр.25 от 18 март 2003г., изм. и дои. ДВ,
бр. 3 от 05.01.2018 г., в сила от 09.01.2018 г.

СЪОБЩАВАМЕ

На всички заинтересовани физически и юридически лица, че Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.П.А. има инвестиционно намерение за извършване на проучвателен сондаж в „Блок 1-14 Хан Кубрат“ в Черно море.
Сондажните дейности ще се извършат в зоната на лиценза на Шел, с помощта на сондажен кораб. Предвижда се операциите по сондиране да продължат от 70 до 90 дни през 2019 г., което подлежи на окончателно планиране. Методът на сондиране, който ще бъде приложен е традиционното вертикално сондажно офшорно сондиране за конвенционални полета. Сондирането ще се извърши на 80 км от брега и на 120 км от Бургас в дълбоководната зона от 1200 до 1500 метра на Черно море. Местоположението на сондажа ще бъде на значително разстояние от всички защитени зони и ще бъдат взети всички мерки за опазване на морската среда.
Дейностите ще бъдат реализирани с помощта на утвърдените от Шел системи и процедури за опазване на околната среда и осигуряване на безопасността и ще следват всички национални законодателни и разрешителни процедури. Не се предвижда изграждане на нова пътна и техническа инфраструктура или промени в съществуващата пътна инфраструктура. За сондажните работи няма да се изграждат нови съоръжения. Операциите ще използват съществуващи съоръжения и инфраструктура в местните пристанища във Барна или в Бургас. Помощни кораби и / или хеликоптери ще бъдат необходими за поддръжка на сондажните операции.

Съобщение

Писмени становища и мнения се приемат в:
•    Министерство на околната среда и водите, 1000 София, бул. „Кн. М. Луиза“ 22;
•    Кметства и общини: Варна, Бургас, Атия, Черноморец, Созопол, Приморско, Лозенец, Китен, Царево, Ахтопол, Варвара, Синеморец и Резово;
•    Шел Интернешънъл Експлорейшън енд Дивелъпмънт Италия С.п.А, 1505 София, бул. Ситняково № 48, Сердика офис, етаж 8, г-н Александър Арабаджян: тел.: 02 960 1700, факс: 02 9454929, e-mail: upstream-bulgaria@, shell.com
•    Информацията съгласно Приложение 2 на Наредбата за ОВОС и изискванията на чл. 93, ал. 5 на ЗООС е налична в споменатите кметства и общини и на www.shell.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0