Гражданска защита

Дежурен денонощен телефон – 0550/ 2 23 76

Дежурни – 0550/ 3-51-11

Дежурни – 0550/ 3-27-34

гр. Приморско, п.к. 8180, ул.“Славянска“ №2

Булстат 000048381

МОЛ Анелия Лазарова Иванова-Йорданова

Тел.: 0550/3-21-29

Гр.Приморско п.к. 8180, ул.“Ропотамо“ №48

Булстат 000043585

МОЛ: Мариана Казларова

Тел.0550/3-28-74

с. Ново Паничарево, п.к. 8152, ул. „Янтра“ № 20

Булстат 000043941

МОЛ:Емилия Томова

Тел.: 0550/4-83-79

Социално подпомагане – 0550 3-27-51

Закрила на детето – 0550/ 3-27-97

Социален патронаж – 0550/ 3-25-27

гр. Приморско, п.к. 8180, ул.“Съединение“ №5

Булстат 1021640630078

МОЛ Илия Петков

Тел. 0884 677356

тел: 0550/ 3 24 48

Гр.Приморско п.к. 8180, ул.“Албатрос“ №5

Булстат 176855191

МОЛ Даниел Павлов Пантов

Тел. 0550/3 23 59

Телефони:

  • 0879010603
  • 0550/ 3-20-14

Тел.: 0550/ 3-23-41

тел.: 0887 47 50 50

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0