ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  0550 3-24-66
АВТОГАРА  0550 3-23-41
ДКЦ  0550  3-30-11
ПОЩА  0550  3-20-14
ПОЛИЦИЯ  Дежурни 0550  3-51-11
   Деловодство 0550  3-51-13
ПОЖАРНА  Дежурни 0550  3-27-34
ЗЕМЕДЕЛСКА СЛУЖБА  0550   3-28-33
СОЦИАЛНА СЛУЖБА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  0550  3-27-97
ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ  0550  3-27-51
СОЦ. ПАТРОНАЖ  0550  3-25-27
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА  0550 3-23-76
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0