ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проектобюджет 2018 година на община Приморско

1.График за провеждането на събрания  за представяне на Проектобюджет 2018 година на община Приморско,  както следва:

1.1. За с. Веселие на 02.01.2018 г.  от 16,30 часа в Читалището.

1.2. За с. Ясна Поляна на 03.01.2018 г.  от 16,00 часа в Читалището.

1.3. За с. Ново Паничарево на 03.01.2018 г. от 17,00 часа в Читалището.

1.4. За с.Писменово на 04.01.2018 г. от 16,30 часа в Клуба на селото.

1.5. За гр.Китен  на 04.01.2018 г.  от 17,30 часа в Читалището.

1.6. За гр. Приморско на 05.01.2018 г. от 17,30 часа в Конферентната  зала в сградата на общинска администрация на адрес гр. Приморско, ул.”Трети Март” №56.

Графикът е утвърден със Заповед № 1208/ 19.12.2017 г. на Кмета на община Приморско

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0