С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТ“  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №795/ 30.08.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ XV…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТ“  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №794/ 30.08.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ І-420…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТ“  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №793/ 30.08.2016г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ, засягащ УПИ II…

Съобщение за изготвен проект за ИОУП на Община Приморско

За Изменение на Общ устройствен план на община Приморско (ИОУП на Община Приморско) с всички приложения, изготвени съгласно ЗУТ. Информация за възложителя на плана: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Възложител:…

СПИСЪК КЪМ 30.07.2016 Г. – РЕЗЕРВИ ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ В ОБЩИНА ПРИМОРСКО“, КОИТО СА ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ СЛЕД 10.05.2016 г.

1.Филка Иванова Рачева -80 т. 2.Сийка Христова Борисова – 70 т. 3.Петко Йовчев Тодоров – 60 т. 4.Гинка Дикова Илиева – 60 т. 5.Стоян Борисов Йорданов – 50 т. 6.Кирил…

Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2016-2017 година

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО : Предоставяне на мерите, пасищата и ливадите – общинска собственост за стопанската 2016-2017 година за общо ползване от населението и за индивидуално ползване , на собственици или ползватели…