Съобщение

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 21 от 10.03.2017г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план…

Съобщение

ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 17 от 21.02.2017г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за подробен устройствен план…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели – дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането в сила на Закона за водите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (обн. ДВ, бр. 102…

Съобщение относно профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на ЕВН България Електроразпределение АД № клиент наименование на обект адрес ИТН дата час от до 1 1000095235 УО ТП…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община    Приморско, Дирекция „УТ“  съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №78/ 13.02.2017г., Кметa на Община Приморско, е допуснал процедура за  изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 58356.503.278…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община  Приморско, Дирекция „УТ“ съобщава  на заинтересованите лица,  че със Решение  №188/ 30.11.2016г., Общински съвет-Приморско, е дал съгласие за изготвяне на проект за ПУП-ПРЗ, засягащ ПИ 10731.136.91,  ПИ 10731.136.54 и ПИ 10731.136.97 по КК на…

Планирана профилактика

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че поради планирана профилактика , ел. захранването  на „Животновъдната зона“ на Приморско ще бъде прекъснато на 13 февруари /понеделник/ от 09.00 ч. до 12.00 ч. Предварително…

ПОКАНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ И КООРДИНАТОРИ НА: ПАРТИЯ „ГЕРБ“ КОАЛИЦИЯ „БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ“ ПАРТИЯ „ДПС“ КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ КОАЛИЦИЯ „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ“ КОАЛИЦИЯ „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА“ ПАРТИЯ „АТАКА“ КОАЛИЦИЯ „АБВ“ ПОКАНА Във…