МИГ

Покана

ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗВЪРЕШЕНИ ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ И ОБЩИНА ПРИМОРСКО ПРИ ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНА    ИНИЦИАТИВН ГРУПА „СОЗОПОЛ-ПРИМОРСКО-ЗАЕДНО“       Общините Созопол и…

съобщение

Покана

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА   ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И МЕСТНИЯ   БИЗНЕС ЗА ФОРМИРАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА        Общините Созопол и Приморско имат удоволствието да ви поканят на…

Приморско

Покана за Анкета

Уважаеми жители на общините Созопол и Приморско,   Представяме на Вашето внимание една анкета, която търси мнението Ви относно потенциалното включване на дейности, насочени към създаване на Местна инициативна група…

Развитие на селските райони

Покана

За Подготвителна среща за създаване на МИГ и СВОМР на територията на общините Созопол и Приморско    УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР И СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЩИНИТЕ…