До Гражданите на Община Приморско

До Гражданите на Община Приморско На основание чл.23 ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 24.11.2015/вторник/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Община Приморско, свиквам…