Харпунджии ще се състезават в турнир по подводен риболов за купата на „Стела Марис“

Харпунджии ще се състезават в турнир по подводен риболов за купата на „Стела Марис“ Състезатели по подводен риболов от цялата страна ще се съберат на пристанището в Приморско, за да…

Съобщение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЛИЦАТА, ПОЛУЧАВАЩИ МЕСЕЧНИ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ Съгласно регламента на § 43 от Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, до 31.10.2020 г. безработните лица в трудоспособна възраст,…

Отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение да влизат в България

От днес, 22 май, отпада забраната гражданите на ЕС и на страни по Шенгенското споразумение (включително Светлейшата Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако̀ и Държавата град Ватикан) да влизат…

Министър Ананиев издаде заповед за колективните и индивидуални спортни занимания

Считано от 22.05.2020 г. се разрешават колективните спортни занимания на закрито, без състезателен характер и без публика. Считано от 26.05.2020 г. се разрешават индивидуалните и колективните спортни занимания за деца…

СЪОБЩЕНИЕ

Община Приморско, Дирекция „УТАС“ на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник” брой 42 от 12.05.2020г. е обнародвано обявление изх.№94-00-1437/24.04.2020г. на Община Приморско за ПУП/ПРЗ/ за поземлени…

Отменят се културните събития на територията на Община Приморско, предвидени за месеците май и юни

Уважаеми жители на Община Приморско, Санитарното извънредно положение, в което ще се намира страната ни, след отмяната на действащото в момента „Извънредно положение“, предполага продължаване на социалната изолация, както и…

ОБЯВА

ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и юридически лица,  за…