Проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на позитивни модели за безрисково поведение”

Проект „Обичам живота, живея здравословно! – Формиране на позитивни модели за безрисково поведение” В град Китен стартира изпълнението на международен проект по програма„Еразъм+“ на Европейския съюз. Дейностите по проекта ще се…

Уведомление относно наемни плащания за земеделски земи

На вниманието собствениците на земеделска земя в община Приморско, които очакват наемни плащания за стопанската 2019/2020 г. от фирма „АГРОТЕРРА“ЕООД. Уведомяваме Ви, че плащанията ще се извършат на 31.08.2020г. /понеделник/…

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ПРИМОРСКО съобщава, че е издадена Заповед № 617 / 19.08.2020г. за разрешаване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по реда на чл.150 от ЗУТ, за обект: „Брегоукрепване в…

Завърши проект „Минало НЕ забравено“

Завърши международния младежки обмен, който се проведе в периода 14-20 август в гр. Приморско. Разработените дейности по проекта предоставиха възможност на младите хора да опознаят нови култури,  да дискутират техните…

От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя

От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя   Земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както и…

ОБЯВА

ОБЩИНА ПРИМОРСКО   На основание чл. 91 от КТ , във връзка с чл.37 ал.6 от Закона за народната просвета обявява   КОНКУРС за длъжността ДИРЕКТОР – ДГ „РУСАЛКА”  гр.ПРИМОРСКО…

Нов проект по програма „Еразъм+“ стартира в Приморско

Проект „Минало НЕзабравено“, № 2019-3-BG01-KA105-077786 – реализиран с финансовата подкрепа на програма „Еразъм+”. В периода 14-21 август, в гр. Приморско започват дейностите на международен младежки обмен, в който ще си…

Завърши проект ′′Подкрепи една мечта“

Проект ′′Подкрепи една мечта“- насърчаване на социалното включване, чрез успешна личностна и професионална реализация, №2020-1-BG01-KA105-078097 Завърши международния младежки обмен по програма „Еразъм+“ на ЕС, който се проведе между 31 юли…