СЪОБЩЕНИЕ

Важно събщение!!!!!!             Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и ограничените възможности за обезпечаване на безопасното обслужване на клиентите на Дирекция « Бюро по труда» Созопол се…

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩИНА ПРИМОРСКО, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 93 от 30.10.2020г. е обнародвано обявление на Община Приморско за изработен проект за ПУП –…

Заповед на кмета на община Приморско във връзка с противоепидемични мерки

    Със своя Заповед, кмета на община Приморско въведе временни противоепидемични мерки на територията на общината. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените…

От 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места

От 22 октомври, се въвежда противоепидемична мярка за носенето на маска или друго средство, покриващо носа и устата, на открити обществени места. При струпване на хора и невъзможност за спазване…

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021 година в землища на територията на община Приморско.

Заповеди по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение на масивите за стопанската 2020/2021 година в землища на територията на община Приморско. Заповед РД- 04-243/01.10.2020

Стартира проект „Младежки обмен“ финансиран по програма Еразъм +

Стартира проект „Младежки обмен“ финансиран по програма Еразъм + от Европейски съюз. Име на проекта: Be active, be Intercultural! Място: България; Организатор на проекта е Международен младежки център. Участниците идват…