ОБЯВА  ОБЩИНА ПРИМОРСКО Търси да назначи  БАГЕРИСТ   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТА Образование: средно Професионален опит: над една година трудов стаж по специалността, а при липса на такъв – трудов…

Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19

Министерство на туризма публикува „Насоки за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от…

Община Приморско стартира изпълнението на проекта „Рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежностите на територията на община Приморско“.

Община Приморско стартира изпълнението на проекта „Рехабилитация на улична мрежа и съоръжения и принадлежностите на територията на община Приморско“. На 10.02.2021 г. ще започнат строителните дейности по първата част на…

Кметът на община Приморско издаде две нови заповеди във връзка с актуалната епидемиологична обстановка

Кметът на община Приморско издаде две нови заповеди във връзка с актуалната епидемиологична обстановка Със заповед 43/29.01.2021г. се удължава  срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Община Приморско,…

СЪОБЩЕНИЕ На вниманието на участниците в „Преброяване 2021“ Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0:00ч. на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20:00 ч. на…

Информация относно пътната обстановка на територията на община Приморско

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент всички пътища свързващи населените места в община Приморско, както и главният  път в участъка Приморско-Царево са проходими. Към момента остава затворен участъка Приморско-  Созопол-Бургас,…

ОБЯВА

  ОБЯВА На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда     Община Приморско уведомява всички заинтересувани физически и…