СЪОБЩЕНИЕ

На вниманието на участниците в „Преброяване 2021“

Преброяването на населението и жилищния фонд ще започне в 0:00ч. на 7 септември 2021 г. и ще приключи в 20:00 ч. на 3 октомври 2021г., като:

  • Преброяването чрез попълване на електронна преброителна карта ще се извърши по Интернет
  • Преброяването чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата от преброител ще се извърши от  8:00ч. на 18 септември 2021г. до 20:00ч. на 3 октомври 2021г.

Всички подали заявления за преброители, контрольори и придружители да имат предвид, че поради дългият период от време до 7 септември, ще се наложи да бъде потвърдено участието в кампанията, както и при необходимост ще бъдат набирани нови кандидати.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0